013 - 542 02 62

g

APK keuringen

De Algemene Periodieke Keuring (APK) is een in Europa wettelijk verplichte keuring ter bevordering van de verkeersveiligheid en ter bescherming van het milieu.

In Nederland staat de keuringsplicht beschreven in de Wegenverkeerswet 1994 en daarvan afgeleide regelingen. Volgens deze regelgeving moet u uw personenauto, bedrijfsauto, driewieler of aanhangwagen met een toegestane maximum massa van meer dan 3.500 kg, jaarlijks of om de twee jaar laten keuren.

Afhankelijk van het voertuig, de datum dat deze voor het eerst op de weg is toegelaten, en het soort brandstof, moet dat vanaf het derde of vierde levensjaar. Na deze eerste keuring vindt de eerstvolgende keuring plaats na één of twee jaar.

De APK is een momentopname en geeft geen garantie dat uw voertuig de rest van het jaar veilig blijft om mee te rijden en dat u een jaar lang geen onderhoud hoeft te plegen. Regelmatige controle en onderhoud van uw voertuig blijven dus belangrijk.

Via onze site bieden wij u de mogelijkheid om een APK-reminder per email te ontvangen. Door de verlaging van de APK-frequentie komt het vaker voor dat autobezitters een extra geheugensteuntje nodig hebben wat betreft het verplicht keuren van de auto. Op dit moment sturen wij u de APK-herinnering per post. Wilt u deze liever per email ontvangen, klik dan op de onderstaande button ‘APK Reminder’. U hoeft alleen uw kenteken en emailadres in te vullen om in de toekomst de APK-herinnering per email te ontvangen!